Marka Renk İlişkisi

Marka renk ilişkisi, marka yönetimi açısından son derece önemli ve üzerinde hassasiyetle durulması gereken konuların başında gelmektedir.

Görsel iletişim, renklerle yakından ilişkilidir. Zira, pazarlama ve marka yönetimi açısından her rengin kendine göre bir anlamı ve iletişim dili bulunmaktadır.

Markalar Renklerle Hayat Bulur

20 yılı aşkın bir süredir, iletişim ve reklam dünyasında yer alan bir iletişimci olarak, markaların renkler sayesinde hayat bulduğunu söylersem, sanırım abartmış olmam.

Zira, yukarıda da belirtmiş olduğum üzere, her markanın, kendi içeriğiyle alakalı bir takım renkleri vardır ya da olmalıdır; buna bağlı olarak markalar renkler sayesinde anlamlanırlar.

Marka Renk İlişkisi Marka renk ilişkisi, marka yönetimi açısından son derece önemli ve üzerinde hassasiyetle durulması gereken konuların başında gelmektedir. Görsel iletişim, renklerle yakından ilişkilidir. Zira, pazarlama ve marka yönetimi açısından her rengin kendine göre bir anlamı ve iletişim dili bulunmaktadır. Markalar Renklerle Hayat Bulur 20 yılı aşkın bir süredir, iletişim ve reklam dünyasında yer alan bir iletişimci olarak, markaların renkler sayesinde hayat bulduğunu söylersem, sanırım abartmış olmam. Zira, yukarıda da belirtmiş olduğum üzere, her markanın, kendi içeriğiyle alakalı bir takım renkleri vardır ya da olmalıdır; buna bağlı olarak markalar renkler sayesinde anlamlanırlar.

Zevkler ve renkler tartışılmaz derler, ancak konu marka iletişimi ya da marka yönetimi olduğunda durum biraz daha farklıdır.

Bir başka ifade ile, grafik tasarımda renklerin dili, görsel iletişimde renklerin anlamları, bir markanın tüm imajını ve yol haritasını belirler.

Bu anlamda renkler ve onların insanlar üzerindeki anlamları, marka imajı başta olmak üzere, bir marka için son derece önemlidir.

Renkler Sektör ile İlgili Olmalıdır

Siz değerli takipçilerimin aklını fazla karıştırmadan, bu anlamda sizlere, deyim yerindeyse, “hap bilgiler” sunmak istiyorum.

Özet olarak, sözü fazla uzatmadan hemen şunu belirtmekte büyük yarar görüyorum: Markaların logolarında, kurumsal kimliklerinde ya da görsel tasarımlarında kullanılan renkler, markanın imajıyla veya bulunduğu sektörle yakından ilgili olmalıdır.

Marka Renk İlişkisi Marka renk ilişkisi, marka yönetimi açısından son derece önemli ve üzerinde hassasiyetle durulması gereken konuların başında gelmektedir. Görsel iletişim, renklerle yakından ilişkilidir. Zira, pazarlama ve marka yönetimi açısından her rengin kendine göre bir anlamı ve iletişim dili bulunmaktadır. Markalar Renklerle Hayat Bulur 20 yılı aşkın bir süredir, iletişim ve reklam dünyasında yer alan bir iletişimci olarak, markaların renkler sayesinde hayat bulduğunu söylersem, sanırım abartmış olmam. Zira, yukarıda da belirtmiş olduğum üzere, her markanın, kendi içeriğiyle alakalı bir takım renkleri vardır ya da olmalıdır; buna bağlı olarak markalar renkler sayesinde anlamlanırlar.

Elbette burada, hangi markalarda hangi renklerin kullanılması gerektiğini anlatmak oldukça zor; zira, milyonlarca renk tonu bulunmakta…

Bunun yerine, daha genel bir ifade ile şunu söylemek daha yararlı olacaktır: her ürün, her hizmet ya da her marka kendisiyle ilgili renkler kullanmalıdır.

Sözünü ettiğim şeyin daha net anlaşılabilmesi adına birkaç örnek vermek daha doğru olacaktır.

Yiyecek Markaları ve Kırmızı Renk

Yukarıda sözünü ettiğim üzere, bütün renkleri tek tek anlatmak, böylesine bir içerikte ne yazık ki mümkün değil. Bu konuyla ilgili kitaplar yazılabilir, üniversitelerde bitirme tezleri yapılabilir ya da ansiklopediler bile oluşturulabilir.

Ancak, konunun daha iyi anlaşılabilmesi adına yiyecek sektöründen bir örnek vermek istiyorum.

Yiyecek markalarının önemli bir kısmı kırmızı rengin “acıktırma” özelliğinden yararlanır.
Zira kırmızı acıktırır, açlık hissi uyandırır.

Marka Renk İlişkisi Marka renk ilişkisi, marka yönetimi açısından son derece önemli ve üzerinde hassasiyetle durulması gereken konuların başında gelmektedir. Görsel iletişim, renklerle yakından ilişkilidir. Zira, pazarlama ve marka yönetimi açısından her rengin kendine göre bir anlamı ve iletişim dili bulunmaktadır. Markalar Renklerle Hayat Bulur 20 yılı aşkın bir süredir, iletişim ve reklam dünyasında yer alan bir iletişimci olarak, markaların renkler sayesinde hayat bulduğunu söylersem, sanırım abartmış olmam. Zira, yukarıda da belirtmiş olduğum üzere, her markanın, kendi içeriğiyle alakalı bir takım renkleri vardır ya da olmalıdır; buna bağlı olarak markalar renkler sayesinde anlamlanırlar.

Bu konu ile ilgili çok daha ayrıntılı bilgiler edinmek isteyen değerli takipçilerim, Kırmızı Logolu Markalar ve Kırmızı Rengin Etkisi konu başlıklı içeriğe göz atabilirler.

Güven Gerektiren Sektörler ve Lacivert Renk

Sigorta şirketleri ve sağlık kuruluşları başta olmak üzere, özellikle hedef kitlede “güven” hissi uyandırmak isteyen markalar, lacivert rengin “güven verici” özelliğinden yararlanırlar.

Marka Renk İlişkisi Marka renk ilişkisi, marka yönetimi açısından son derece önemli ve üzerinde hassasiyetle durulması gereken konuların başında gelmektedir. Görsel iletişim, renklerle yakından ilişkilidir. Zira, pazarlama ve marka yönetimi açısından her rengin kendine göre bir anlamı ve iletişim dili bulunmaktadır. Markalar Renklerle Hayat Bulur 20 yılı aşkın bir süredir, iletişim ve reklam dünyasında yer alan bir iletişimci olarak, markaların renkler sayesinde hayat bulduğunu söylersem, sanırım abartmış olmam. Zira, yukarıda da belirtmiş olduğum üzere, her markanın, kendi içeriğiyle alakalı bir takım renkleri vardır ya da olmalıdır; buna bağlı olarak markalar renkler sayesinde anlamlanırlar.

Bu anlamda lacivert, hedef kitlede güven hissi uyandıran bir renk olmasının yanı sıra, görsel iletişim açısından son derece kurumsal ve önemli bir renktir.

Doğallık ve Yeşil

Yeşil renk, pek çok markanın iletişiminde kullanılır. Ancak, büyük çoğunlukla yeşil rengin kullanıldığı markalar, doğal, doğayı çağrıştırmak isteyen ve hedef kitlelerinde “doğallık hissi” oluşturmak isteyen markalardır.

Renklerin uyumu açısından da pek çok renkle uyumlu olan yeşil, doğal ya da doğal olduğu iddia edilen ürünlerde sıklıkla kullanılır.

Marka Renk İlişkisi Marka renk ilişkisi, marka yönetimi açısından son derece önemli ve üzerinde hassasiyetle durulması gereken konuların başında gelmektedir. Görsel iletişim, renklerle yakından ilişkilidir. Zira, pazarlama ve marka yönetimi açısından her rengin kendine göre bir anlamı ve iletişim dili bulunmaktadır. Markalar Renklerle Hayat Bulur 20 yılı aşkın bir süredir, iletişim ve reklam dünyasında yer alan bir iletişimci olarak, markaların renkler sayesinde hayat bulduğunu söylersem, sanırım abartmış olmam. Zira, yukarıda da belirtmiş olduğum üzere, her markanın, kendi içeriğiyle alakalı bir takım renkleri vardır ya da olmalıdır; buna bağlı olarak markalar renkler sayesinde anlamlanırlar.

Elbette bu ürünler aynı zamanda aslında birer marka konumundadır. Dolayısıyla, yeşil renk, görsel iletişimciler tarafından, doğal ve organik olduğu iddia edilen markalarda kullanılagelmiştir.

Öte yandan, yeşil yalnızca doğallık iddiası olan ürün, hizmet ya da markalarda değil; doğa ile bir biçimde ilişkide bulunan pek çok markada da görülebilmektedir. Doğanın içerisinde bir otel, bir dinlenme tesisi ya da milli bir park…

Siyah Renk ve Büyük Marka İmajı

Siyah renk, genellikle büyük, kurumsal ve kalite algısını daha yüksek göstermek isteyen markaların görsel iletişimlerinde kullanılır.

Siyahı kullanan markalar, büyük, ciddi, güven veren markalar olmalarının yanı sıra; pahalı ve lüks markalar da olabilirler.

Marka Renk İlişkisi Marka renk ilişkisi, marka yönetimi açısından son derece önemli ve üzerinde hassasiyetle durulması gereken konuların başında gelmektedir. Görsel iletişim, renklerle yakından ilişkilidir. Zira, pazarlama ve marka yönetimi açısından her rengin kendine göre bir anlamı ve iletişim dili bulunmaktadır. Markalar Renklerle Hayat Bulur 20 yılı aşkın bir süredir, iletişim ve reklam dünyasında yer alan bir iletişimci olarak, markaların renkler sayesinde hayat bulduğunu söylersem, sanırım abartmış olmam. Zira, yukarıda da belirtmiş olduğum üzere, her markanın, kendi içeriğiyle alakalı bir takım renkleri vardır ya da olmalıdır; buna bağlı olarak markalar renkler sayesinde anlamlanırlar.

Siyah renk bu anlamda, pek çok dünya markası tarafından tercih edilen asil bir renktir.

Turuncu Renk ve Gençlik

Turuncu renk, güneş, enerji ve gençliğin bir temsilcisidir.

Bu anlamda düşünüldüğünde, turuncu rengin, daha ziyade hedef kitlesi gençler olan markaların görsel iletişim sıklıkla kullanıldığına şahit oluruz.

Ürün, hizmet ve sektörden ayrı olarak turuncu, genel anlamda, gençlere hitap eden markalarda kullanılır.

Marka Renk İlişkisi Marka renk ilişkisi, marka yönetimi açısından son derece önemli ve üzerinde hassasiyetle durulması gereken konuların başında gelmektedir. Görsel iletişim, renklerle yakından ilişkilidir. Zira, pazarlama ve marka yönetimi açısından her rengin kendine göre bir anlamı ve iletişim dili bulunmaktadır. Markalar Renklerle Hayat Bulur 20 yılı aşkın bir süredir, iletişim ve reklam dünyasında yer alan bir iletişimci olarak, markaların renkler sayesinde hayat bulduğunu söylersem, sanırım abartmış olmam. Zira, yukarıda da belirtmiş olduğum üzere, her markanın, kendi içeriğiyle alakalı bir takım renkleri vardır ya da olmalıdır; buna bağlı olarak markalar renkler sayesinde anlamlanırlar.

Bunun tersi ya da istisnai durumlar yok mudur, elbette vardır. Ancak ana hatlarıyla turuncu renk için de durum bundan ibarettir.

Sarı Renk ve Geçicilik

Sarı renk, görsel iletişimde, “geçiciliği” temsil eder. Taksilerin özellikle sarı olmasının nedeni de aslında tam olarak budur.

Bu anlamda sarı, görsel iletişimde hızlı tüketim sektörlerinde, kiralamayla ilgili alanlarda sıklıkla kullanılır.

Marka Renk İlişkisi Marka renk ilişkisi, marka yönetimi açısından son derece önemli ve üzerinde hassasiyetle durulması gereken konuların başında gelmektedir. Görsel iletişim, renklerle yakından ilişkilidir. Zira, pazarlama ve marka yönetimi açısından her rengin kendine göre bir anlamı ve iletişim dili bulunmaktadır. Markalar Renklerle Hayat Bulur 20 yılı aşkın bir süredir, iletişim ve reklam dünyasında yer alan bir iletişimci olarak, markaların renkler sayesinde hayat bulduğunu söylersem, sanırım abartmış olmam. Zira, yukarıda da belirtmiş olduğum üzere, her markanın, kendi içeriğiyle alakalı bir takım renkleri vardır ya da olmalıdır; buna bağlı olarak markalar renkler sayesinde anlamlanırlar.

Marka imajı açısından sarı renk, geçiciliğin yanı sıra, canlılık ve dışa dönüklüktür. Sarı renk, deyim yerindeyse, bir markaya hareket ve hız katar.

Sonuç

Her rengin bir anlamı, bir kimliği ve deyim yerindeyse bir kişiliği vardır. Hele ki konu, marka yönetimi ve marka iletişimiyse, marka ve renk ilişkisi çok daha önem verilmesi gereken bir husustur.

Dolayısıyla, markalarda kullanılacak renkler, kişisel zevkler ve beğenilerden bağımsız düşünülmelidir.

Ürün, hizmet ya da markanın içeriğine ve imajına göre renk belirlenmelidir.

Altını bir kez daha önemle çizmek isterim ki renkler bir markanın yol haritasının belirlemesinde en önemli parametrelerin başında gelmektedir.

Kendinize iyi bakın, hoşça kalın…
Selder GÜLYÜZ

Logo Tasarım İçerikleri

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz