Logo Tasarımında Font Seçimi

Bu içerikte, logo tasarımında font seçimi nasıl yapılmalıdır, logo tasarımında kullanılan fontlar neye göre seçilir, logo tasarımında fontların önemi nedir, yazı tipleri ve karakter seçimi logo tasarımını nasıl etkiler, font seçimi yapılırken nelere dikkat edilmelidir, gibi sorulara cevaplar vermeye çalışacağım.

Logo Tasarımı ve Fontların Önemi

Logo tasarımında kullanacağınız fontlar, tasarımın, daha doğrusu markanın karakterini, kimliğini ve kişiliğini belirler.

Konuyla ilgili küçük bir örnek vermek gerekirse, fontlar sayesinde bir markayı lüks veya üst düzey gösterebilirsiniz.

Logo tasarımında font seçimi nasıl yapılır, kullanılan fontlar neye göre seçilir, fontların önemi nedir, yazı tipleri ve karakter seçimi.

Ya da bir markayı, özel bir hedef kitleye, örneğin çocuklara, görsel iletişim diliyle fontlar ile kabul ettirebilirsiniz.

Logo tasarımında font seçimi ve logolarda kullanılan fontlar, bu haliyle düşünüldüğünde, tüm marka imajını etkiler.

Logo tasarımında font seçimi nasıl yapılır, kullanılan fontlar neye göre seçilir, fontların önemi nedir, yazı tipleri ve karakter seçimi.

Daha önceki içeriklerimizde marka imajı ile ilgili çok ayrıntılı bir içerik yayımlamış, marka imajını emine boyuna irdelemeye çalışmıştım. Arzu eden takipçilerim marka imajı nedir konu başlığımı inceleyebilirler.

Hangi Tip Markaların Logoları Hangi Tip Fontları Kullanılmalıdır?

Konunun daha net açık ve anlaşılır olabilmesi adına markaları farklı segmentlerde sunmaya çalışacağım.
Elbette, dünya üzerinde var olan tüm markaları incelemek gibi bir durum söz konusu olamaz, zira onun için bir web sitesi içeriği değil adeta bir ansiklopedi oluşturmak gerekir.

Ancak ben, elimden geldiği kadarıyla, hangi markaların logolarında nasıl fontlar kullandığını, ne gibi yazı tiplerinden yararlandıklarını genel anlamda aktarmaya çalışacağım.

Ve eminim ki bu içeriği sonuna kadar takip edip, gerekli gördüğünüz yerleri notlar alırsanız, logo tasarımlarınızda gözle görülür bir düzelme olduğunu fark edeceksiniz.

Lüks ve Pahalı Markaların Logolarında Kullanılan Fontlar

Lüks, pahalı ve üst segment markalar, logolarında, fontların görsel iletişim gücünden sıkça yararlanırlar.

Genel anlamda, bu tip markalar, “tırnaklı” diye tabir edebileceğimiz fontlar kullanırlar.
Böylesi üst düzey markalar, pahalılığı, lüksü ve ihtişamı çağrıştıran “tırnaklı fontları” gerek logo tasarımlarında ve gerekse kurumsal kimliklerinde çokça kullanılar.
Bu duruma en güzel örneklerden birisi lüks otellerdir.

Lüks ve ihtişamlı otel markaları, genel itibariyle tırnaklı fontların görsel iletişim imajından faydalanırlar.

Logo tasarımında font seçimi nasıl yapılır, kullanılan fontlar neye göre seçilir, fontların önemi nedir, yazı tipleri ve karakter seçimi.

Bu tip markalar, hem amblem kullanırlar, hem de amblemlerinin altında, üstünde, sağında ya da solunda kullandıkları yazı tiplerinde tırnaklı fontları seçerler.

Bu durumla ilgili olarak size bir ipucu daha vermek isterim ki o da şudur, lüks, pahalı ve ihtişamlı markalar, logolarında kullandıkları yazı tiplerinde, harf aralıklarını da hafif biraz açık tutarlar.
Daha doğrusu, bilinçli, profesyonel ve uzman bir tasarımcı, böyle bir kullanımda bulunur.
Harf aralıkları ile ilgili konuya içeriğimin ilerleyen bölümlerinde ayrıca değineceğim.

Kurumsal ve Ciddi Markaların Logolarında Kullanılan Fontlar

Kurumsal, ciddi ve köklü markalar; logo tasarımlarında genellikle, okunaklı, düz ve minimal fontları tercih ederler.

Kurumsal markalar, yalnızca logo tasarımlarında değil, kurumsal kimlik tasarımları da dahil olmak üzere tüm görsel iletişimlerinde, bu gibi fontlardan yararlanırlar.
Bu fontların en önemli özelliği, düz, okunaklı ve minimal oluşudur.

Bu yazı tiplerini ya da fontları, kurumsal fontlar olarak sınıflandırabiliriz.
Helvetica font ailesi başta olmak üzere, Futura ve benzeri fontlar, kurumsal fontlara en güzel iki örnektir.

Logo tasarımında font seçimi nasıl yapılır, kullanılan fontlar neye göre seçilir, fontların önemi nedir, yazı tipleri ve karakter seçimi.

Son dönemlerde gerek grafik ve gerekse web tasarım alanlarında kullanım alanı oldukça genişlemiş bir font ailesini, roboto font ailesini de kurumsal ve okunaklı fontlara örnek verebilirim.

Özel Bir Hedef Kitleye Hitap Eden Ürün ya da Hizmetleri Olan Markaların Logo Tasarımlarında Kullandıkları Fontlar

Bazı ürünler, bazı hizmetler yahut bazı markalar, herkese değil, ağırlıkta olarak belirli bir hedef kitleye hitap ederler.

Onların hitap ettikleri özel bir hedef kitle söz konusudur. Söz gelimi kimi markalar yalnızca çocuklara, kimi markalar genç ve yetişkin erkeklere, kimi markalar kadınlara hitap ederlerken, kimi markalar ise yaşlı ya da emekli kişilere hitap edebilirler.

Dolayısıyla, bu gibi markalar, hangi hedef kitleye hitap ediyorlar ise, logolarında kullandıkları fontlar da o doğrultuda olmalıdır.

Örneğin, hedef kitlesi çocuklar olan bir marka, logo tasarımında deyim yerindeyse hedef kitlesi olan çocukları yakalayabilen, onların dikkatlerini çekmeyi başarabilen ve onlarda farkındalık oluşturabilecek fontları kullanmalıdır.

Logo tasarımında font seçimi nasıl yapılır, kullanılan fontlar neye göre seçilir, fontların önemi nedir, yazı tipleri ve karakter seçimi.

Bu noktada, fontlar hakkında daha önce yayımladığım içeriklerden birisi olan Fontların Anlamları ve Dili konusunu inceleyebilir, bu konuda bakış açınızı daha da genişletebilirsiniz.

Modern ve Teknolojik Markaların Logolarında Nasıl Fontlar Kullanılır?

Modern ve teknolojik markaların logo tasarımlarında kullanılan fontlar, elbette istisnalar bulunabilir, ancak genel anlamda yuvarlak hatlı, modern ve teknoloji imajını çağrıştırabilecek fontlardan seçilmelidir.

Logo tasarımında font seçimi nasıl yapılır, kullanılan fontlar neye göre seçilir, fontların önemi nedir, yazı tipleri ve karakter seçimi.

Adı üstünde, modern markalarda, modern yazı tipleri kullanılmalıdır. Köşeli, tırnaklı ve keskin hatları olan fontlardan umumiyetle uzak durulmalıdır.

Logo Tasarımında Font Seçiminde Genel Anlamda Dikkat Edilmesi Gerekenker

Yukarıdaki anlattıklarımın bir özeti niteliğinde, logo tasarımında font seçiminde nelere dikkat edilmelidir, madde madde belirtmek istiyorum.

Grafik tasarıma ve özellikle logo tasarımına yeni başlayan genç kardeşlerim, bu maddelere dikkat edip uygulasınlar, faydasını göreceklerinden adım gibi eminim. Toplam 8 maddede özetlemeye çalıştım, umarım faydasını görürsünüz.

1) Okunabilirliği Olan Fontları Kullanmaya Özen Gösterin

Bir markaya logo çalışıyorsanız, ister amblemli bir logo, ister yalnızca tipografik bir logo çalışması olsun, nasıl bir logo tasarlarsanız tasarlayın ancak, kullandığınız fontların okunabilir olmasına ve okunaklı olmasına özen gösterin.

Logo tasarımında font seçimi nasıl yapılır, kullanılan fontlar neye göre seçilir, fontların önemi nedir, yazı tipleri ve karakter seçimi.

Okunurluğu zor fontlar, markanın isminin görünür olmasını ve akıllarda yer etmesini engeller. Okunaklı olmayan yazı tipleri, markayı hedef kitleden uzaklaştırır, işi karmaşıklaştırır.

2) Algıda Karışıklık Oluşturmayacak, Algılanabilir Fontlar Kullanın

Bazı fontlar vardır, bunlar okunabilir olmasına rağmen, algıda karışıklık yaratabilirler.
Bu gibi fontlara en güzel örneklerden birisi “el yazısı” font tipleridir. 22 yıllık bir grafik tasarımcı olarak, şimdiye kadarki yaptığım logo tasarım çalışmalarının hemen hemen hiçbirisinde (eğer çok özel bir durum ya da istek yok ise) el yazısı fontu kullanmadım ve bir tasarımcı olarak kullanmaya da karşıyım.

Zira, özelllikle logo tasarımında, fontların tabiri caizse “şıp diye” algılanabilir olması gerekmektedir.

Logo tasarımında font seçimi nasıl yapılır, kullanılan fontlar neye göre seçilir, fontların önemi nedir, yazı tipleri ve karakter seçimi.

Dolayısıyla, algılanabilir fontlar, logo tasarımının vazgeçilmez unsurlarından birisidir.

3) Logo Tasarımında Markaya Özel Fontlar Kullanılmalıdır

Yukarıdaki anlatımlarımın bir özeti niteliğindeki bu başlıkta, logo tasarımında; markaya özel, markaya özgün ve deyim yerindeyse markada sırıtmayacak fontları seçmelisiniz.

Logo tasarımında font seçimi nasıl yapılır, kullanılan fontlar neye göre seçilir, fontların önemi nedir, yazı tipleri ve karakter seçimi.

Her fontun kendine özgü bir görsel iletişim dili ve iletişim gücü bulunmaktadır. Dolayısıyla font seçiminde bu gerçeği göz önünde bulundurmanızda büyük yarar var.

4) Amblem, Sembol, İkon ve Biçimlere Uygun Fontlar Kullanın

Bir logo, çoğu zaman yalnızca fontlardan oluşmaz. Fontların yanı sıra, amblemler, semboller veya ikonlar da bir logoda kullanılan öğelerin başında gelmektedir.
Dolayısıyla, bir logoda kullanılacak fontlar, amblemler ya da semboller ile uyumlu olmalıdır.

Logo tasarımında font seçimi nasıl yapılır, kullanılan fontlar neye göre seçilir, fontların önemi nedir, yazı tipleri ve karakter seçimi.

Söz gelimi, yuvarlak hatlı bir amblem kullanımı söz konusu ise, kullanılacak olan fontlar da aynı doğrultuda olmalıdır.

Özetle, logo tasarımında font seçimi, kullanılan amblem ile uyumlu olmalıdır.

Daha önce amblem konusu ile ilgili son derece ayrıntılı bir içerik yayımlamış, logo tasarımının en önemli öğelerinden birisi olan amblemi siz değerli takipçilerime aktarmaya çalışmıştım. Arzu edenler amblem nedir konu başlığından daha detaylı bilgiler edinebilirler.

5) Logo Tasarımında Fontları Değiştirerek Kullanın

Bazı fontlar vardır, deyim yerindeyse bakmaya doyamazsınız, öyle güzel ve minimal bir duruşları vardır ki tabiri caizse bakmaya kıyamazsınız.

Bu gibi fontlar, logo tasarımı yapacağınız markaya da son derece uyumlu da olabilirler. Bu gibi yazı tiplerini aynen kullanabilirsiniz.

Ancak benim burada söz etmek istediğim konu biraz daha farklı…

Fontları hafif değiştirerek, uymadığı noktalarda markaya uydurarak, eğerek, büğerek, tabiri caizse fontları karakterize ederek, görsel açıdan çok daha başarılı neticeler elde edebilirsiniz.

Logo tasarımında font seçimi nasıl yapılır, kullanılan fontlar neye göre seçilir, fontların önemi nedir, yazı tipleri ve karakter seçimi.

Logo tasarımında fontları değiştirerek, fontlara müdahale ederek kullanımlar yapmak, özgünlük açısından da markaya üstünlük sağlar.

6) Logo Tasarımında Harf Aralıkları Önemlidir

Harf aralıkları, diğer bir ifadeyle espaslar, bir logo tasarımının tüm algısını değiştirebilir. Bu durumun kesin ve net bir doğrusu bulunmamaktadır.

Logo tasarımında font seçimi nasıl yapılır, kullanılan fontlar neye göre seçilir, fontların önemi nedir, yazı tipleri ve karakter seçimi.

Logo çalışılacak markanın niteliğine göre, harf aralıkları sıkışık ya da açık olabilir.

7) Kurumsal ve Marka Fontları Kullanmak Her Zaman İyidir

Dünyaca ünlü markaların logolarında kullanılan fontların bir çoğu, deyim yerindeyse marka olmuş fontlardır.

Bu fontları kullanmak, görsel açıdan logo tasarımına hoş ve güzel bir imaj sağlar.
Güzel bir söz vardır: “Amerika’yı yeniden keşfetmeye gerek yok.” İşte burada da benzer bir durum söz konusu…

Kendini ispatlamış, görsel açıdan üst düzey ve marka fontları kullanmak bir grafik tasarımcı olarak sizi müşterinizin nezdinde bir adım öne geçirebilir.

Logo tasarımında font seçimi nasıl yapılır, kullanılan fontlar neye göre seçilir, fontların önemi nedir, yazı tipleri ve karakter seçimi.

Yaptığınız işlerin daha güzel gözükmesini sağlayabilir. Sözünü ettiğim fontlar yalnızca logo tasarımlarında değil, markaların kurumsal kimlik tasarımları başta olmak üzere, tüm görsel iletişimlerinde de kullanılabilir.

8) Logo Tasarımında Minimal Fontları Seçebilirsiniz

Minimal, sade ve deyim yerindeyse “gösterişsiz” gibi duran fontların, görsel iletişim gücü, görsel sadeliklerinin aksine, çok daha güçlüdür.

Logo tasarımında font seçimi nasıl yapılır, kullanılan fontlar neye göre seçilir, fontların önemi nedir, yazı tipleri ve karakter seçimi.

Logo tasarımlarında kullanılan sade fontlar, markaya bir kalite algısı ve bir güç katar.
Logolarda kullanılan minimal fontlar, markayı üst düzey gösterebilir.

Sonuç

22 yıllık bir grafik tasarımcı ve reklamcı olarak, kendi deneyimlerimlerinden de yola çıkarak, logo tasarımında font seçimi nasıl yapılmalıdır, yazı tipi seçilirken nelere dikkat edilmelidir, genel olarak hangi tip markalar logo tasarımlarında hangi fontları kullanmalıdır, font kullanımlarında dikkat edilmesi gerekenler nelerdir gibi sorulara detaylı yanıtlar vermeye çalıştım.

Fontlar, yalnızca logo tasarımlarında değil, tüm görsel iletişimde son derece önemli olup, görsel açıdan bir markanın tüm kaderini belirleyebilirler.

Logo tasarımında font seçimi nasıl yapılır, kullanılan fontlar neye göre seçilir, fontların önemi nedir, yazı tipleri ve karakter seçimi.

Dolayısıyla, bu konu, grafik tasarım sanatı açısından son derece hassas bir konudur, dikkat ve özen gerektirmektedir.

Logo tasarımında fontları seçerken ve kullanırken tipografi sanatını son derece iyi bilmelisiniz. Tipografi konusunda araştırmalar yapmalısınız. Dahası dünyaca ünlü tipografların çalışmalarını incelemelisiniz.

Bu konuda, bol bol pratik yapmalısınız ve kendinizi geliştirmelisiniz.

Kendinize iyi bakın, hoşça kalın… / Selder GÜLYÜZ

Logo Tasarım İçerikleri

2 YORUMLAR

  1. I was wondering if you ever thought of changing the layout of your site? Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having one or two images. Maybe you could space it out better?

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz